IN-COMPANY KURZY

Výhody in-company kurzů

 • kurz je modifikován podle potřeb společnosti
 • obsah kurzu i jeho časový rozsah vychází z potřeb zadavatele a účastníků
 • trénink konkrétních situací je přizpůsoben aktuálním požadavkům účastníků
 • jednotlivým tématům se lektor může věnovat do hloubky tak, jak účastníci potřebují
 • úspora nákladů při větším počtu účastníků (oproti veřejnému kurzu)
 • větší flexibilita – termíny a místo konání podle Vašich preferencí
 • kurzy je možné připravit také ve slovenštině, ruštině a angličtině

Prezentační dovednosti

Na našem kurzu vytváříme prostor pro rozvoj dovedností s přátelskou a podpůrnou atmosférou, kde je dostatek času a technických prostředků k modelování téměř jakékoli situace, se kterou se můžete v praxi potkat. Jednoduché návody a teoretické bloky střídají praktická cvičení. V závěru kurzu máte možnost vyzkoušet si i větší ukázku prezentace, která vás čeká a otestovat metodiku a postup, který byste si netroufli uvést „naživo“. Citlivá zpětná vazba od lektora a účastníků, rady a doporučení od zkušenějších prezentátorů vám pomohou najít to pravé pro vás, váš vlastní styl, ve kterém se budete cítit komfortně a dokážete se předvést v tom nejlepším světle. Zacílit – připravit – představit.

Několik bodů programu:

 • Jak stanovit cíl prezentace
 • Struktura působivé prezentace
 • Komunikace s publikem: jak rozpoutat a uzavřít diskuzi
 • Práce s vizuálními pomůckami
 • Zvládání trémy a stresu – tipy a triky

Prezentační dovednosti pro pokročilé

Tento kurz jsme připravili pro zkušené prezentátory, kteří si již nepotřebují opakovat teoretické základy, věnujeme tak více času pilování dalších návyků: jde například o hlas, vyslovování a artikulaci, neverbální složky projevu, zvládání obtížných situací (například provokativních otázek) a práci s větší skupinou posluchačů.

Několik bodů programu:

 • Neverbální složky projevu
 • Péče o hlas – rozcvičky, intenzita a hlasitost projevu, „rychlá záchrana“ hlasu
 • Odpovědi na složité a nepříjemné dotazy

Prezentační dovednosti v angličtině/ruštině

Chystáte se prezentovat v cizím jazyce? Potřebujete se „rozpovídat“ nebo osvěžit jazyk před důležitým vystoupením nebo prezentací? Chcete si procvičit obtížnější části vašeho vystoupení předem v bezpečném tréninkovém prostředí? Pod vedením trenéra, který dohlíží na prezentační dovednosti, a lektora – odborníka po jazykové stránce, vám pomůžeme připravit nejlepší vystoupení nebo prezentaci v cizím jazyce. Poukážeme na obtížné momenty a poradíme, jak je zvládnout a na co si dát pozor při přípravě prezentace. Poskytneme vám i odbornou pomoc při volbě vhodné terminologie a umožníme vám vyzkoušet v praxi jazykové dovednosti v praxi.

Několik bodů programů:

 • Jak zvládnout první minuty prezentace v cizím jazyce, etiketa při představování se v cizím jazyce
 • Uvádění jednotlivých „bloků“ prezentace
 • Propojení jednotlivých částí prezentace
 • Sumarizace
 • Zvládání diskuze/odpovědi na dotazy
 • Závěr prezentace

Moderování

I u zkušeného prezentátora může nastat okamžik, kdy bude potřebovat zkontrolovat svoji oblíbenou sadu nástrojů a přehodnotit je z nového pohledu: moderování akce, diskuze, konference, rozsáhlé akce s několika řečníky apod. Na tomto kurzu se dozvíte o základních taktikách moderování, specifice přípravy moderátora, jeho nástrojích a i zbraních J Po každém teoretickém bloku následuje praktické cvičení.

Několik bodů programu:

 • Role moderátora
 • Kdy moderovat
 • Příprava moderátora krok za krokem

Hlasový trénink

Někteří lidé se rodí s jasným, silným a příjemně působícím hlasem. Ostatní (a je nás většina) si ho musíme vypěstovat sami. Dobrá zpráva je, že to jde a není to nijak těžké, zato příjemný, silný a působivý hlas vám zůstane na celý život. Zásady správného dýchání, dobře zvládnutá výslovnost a dovednost pracovat s členěním textu vybrousí vaše prezentační návyky k dokonalosti a dodají klidu a sebejistoty i v těch nejsložitějších situacích.

Několik bodů programu:

 • Dechová cvičení
 • Artikulační cvičení
 • Rychlá záchrana v krizové situaci

Tisková konference

Čeká vás tisková (nebo jiná) konference? Chcete se připravit na smršť otázek? Nevíte, jak se připravit na takovou událost? Potřebujete vypadat jistě a ustát i provokativní nájezdy? Poradíme vám, jak na to. Pomůžeme vám s přípravou, poskytneme prostor pro upevnění nejdůležitějších návyků a tím zajistíme, aby vaše „tiskovka“ proběhla úspěšně.

Několik bodů programu:

 • Pravidla tiskových konferencí
 • Provokativní otázky a jak na ně
 • Humor a serióznost – kdy a jakou dávku

Příprava na interview

Snažíte se udělat dobrý dojem anebo prezentujete vaší společnost na veřejnosti?

Chystáte se na interview v TV nebo v rozhlase, nebo na setkání s novináři a rádi byste si svůj projev vyzkoušeli „nanečisto“? Nabízíme vám pomocnou ruku – abyste si v příjemném prostředí vyzkoušeli vystupování před kamerou nebo mikrofonem, odpovědí na otázky, abyste zanechali nejlepší dojem.

Několik bodů programu:

 • Rozhovor před kamerou
 • Práce v „živém vstupu“
 • Rozhovor v rádiu

Školení školitelů

Každý z nás někoho učí… Možná se vám to na první pohled nezdá, pokud nejste trenér/školitel, ale skoro každý se setkal se zacvičováním nového kolegy, vysvětlováním základů matematiky nebo anglické gramatiky dětem, prezentací o zavádění nového systému ve firmě nebo se sdílením základů finanční gramotnosti kolegům z vedlejšího oddělení. Abyste se necítili ztraceně a měli v paměti základní principy, usnadňující život lektorovi, přijďte na náš kurz Školení školitelů.

Několik bodů programu:

 • 4 role školitele
 • Zacílení školení
 • Struktura kurzu
 • Cvičení a převod dovedností do praxe
 • Metody ověřování/kontroly porozumění
 • Vztahová rovina komunikace s účastníky kurzu – zpětná vazba

Školení školitelů pro pokročilé

Jak se pozná dobrý školitel? Jak vypadá osobní rozvoj trenéra? Odpovědi na tyto otázky hledají nejen HR manažeři a manažerky, ale i samotní školitelé, kteří už mají za sebou několik let praxe. Odpověď zní: dobrý školitel je ten, který se nezastaví – hledá nové podněty, sleduje trendy, studuje odbornou literaturu a vyvíjí nové kurzy a metody. Ne všichni máme po ruce zdroj inspirace a informací, seznam odkazů a moudré kolegy, a právě proto jsme tento kurz připravili. Přijďte si zkusit nové věci, obohatit se o zkušenosti z jiných oborů a prostředí, zjistit, co je nového a co dělají vaší kolegové.

Několik bodů programu:

 • Reflexe a rozbor aktivit: citlivá zpětná vazba
 • Symetrická komunikace s účastníky školení
 • Emocionální mozek a nejnovější poznatky z oblasti neurověd ve službách školitele

Odborná školení: jak je připravit a vést

Koncept kurzu je zaměřený na lektory odborných a specializovaných školení, na mistry, jejichž úkolem je školit pracovníky v takzvaných „tvrdých dovednostech“ – například aplikacích a programech, ovládání SW, produktech a službách, dovednostech a procesech. I pro tento typ školení je stěžejní efektivita a účinnost celého procesu. Za dobré školení je považováno to, kde lektor udrží pozornost účastníků, předá jim potřebné informace a docílí porozumění a ztotožnění se s daným tématem. Zároveň dokáže pružně reagovat na dotazy, improvizovat i pracovat s nízkou motivací účastníků. Při zaškolování, například dělníků, do hry vstupuje i nutnost ovládat zásady on-the-job tréninku, umět pracovat ve ztížených podmínkách (například výrobní haly) a znát metody získání zpětné vazby a ověřování znalostí.

Několik bodů programu:

 • „On-the-job“ trénink – jak na to
 • Volba poměru teorie a praxe pro Vaše téma
 • Motivace účastníků školení
 • Sestavování testů a jiné metody kontroly