Leadership s klidnou mysli

Paperback QL

Leadership s klidnou myslí

(Quiet Leadership – Six Steps to Transforming Performance at Work – David Rock (c) 2006, Harper 2007, ISBN 978-0-06-083591-0, the first Collins paperback edition).

Toto je název knihy Davida Rocka, která se zabývá principy neurokoučování a novými poznatky o mozku a procesech, které v něm probíhají. Kniha je postavena na základní tezi, kterou můžeme formulovat takto: „Není třeba říkat lidem, co mají dělat“. Autor vychází z toho, že chceme-li dosáhnout kvalitativní změny v chování lidí a přispět k upevnění nových návyků, musíme postupovat jinak. Je lépe nechat proces myšlení na lidech samotných, a starat se více o to, aby se při hledání nových cest a způsobů, jak dělat svoji práci co nejlépe, cítili dostatečně uvolněně. Podporovat je v novém, pomáhat jim myslet, ale nenařizovat jim co, jak a kdy mají dělat.  Jenom tak jim pomůžeme zklidnit jejich mysl, tělo a snížit celkovou úroveň zátěže (stresu), kterou prožívají každý den.

David Rock píše, že Šest kroků, popsaných v jeho knize, se dá použít na jakékoli organizační úrovni. Dokážou pomáhat CEO rozvíjet klíčové hráče, výkonným ředitelům být ještě efektivnějšími lídry pro jejich generální manažery nebo na nižší úrovni  podporovat liniové manažery v řízení „frontline“ zaměstnanců. Samozřejmě, tyto metody se dají uplatnit v mnoha různých  oblastech: v průmyslovém sektoru, finančnictví, IT-sféře, výrobních podnicích, leteckých společnostech, zdravotních organizacích i  vládních službách.

Kniha je rozdělena do třech částí.

V první části se seznámíme s prostředím, ve kterém zmíněná metodika vznikla, vyvíjela se a nakonec byla zformulována, otestována a následně uvedena do praxe. Autor zde popisuje princip podpory tvorby nových spojů mozkových neuronů, pobízení k hledání nových cest a způsobů řešení problémů. V kapitole „Proč se má manažer starat o zlepšování myšlení?“ rozebírá přístup manažerů k výkonnosti jejich podřízených. Mluví se zde o nových klíčových trendech na pracovištích.

Druhá část je celá věnována Šesti krokům. První krok je naučit se „Přemýšlet o myšlení“, na něj navazuje naslouchání – „Naslouchání potenciálu“. Třetí krok vypráví o novém přístupu k rozhovorům – „Hovořte se záměrem“. Krok čtvrtý se jmenuje „Dance Toward Insight“ (nebo „Dotančíme k pochopení“) a dá se ztotožnit s naším vlastním heslem „Pátrejte po porozumění“ – tady zkoumáme první vrstvu mapy procesu konverzace, mechanismus toho, jak pomoci lidem rozvíjet schopnost porozumění. Za pomoci čtení mimiky se naučíme rozpoznávat, co se děje v lidském mozku.  K tomu nám pomůže model, který se jmenuje „Čtyři tváře porozumění“. V pátém kroku se učíme „Tvořit nové myšlení“ – jdeme do hloubky a zkoumáme druhou vrstvu mapy procesu, pomocí modelu „CREATE“. Tento model popisuje fáze, kterými člověk prochází, když nastává opravdový průlom v myšlení. Poslední krok se jmenuje „Follow Up“ – je to ujištění, že každá změna, kterou provádíme, má velkou šanci stát se našim dlouhodobým návykem. K podpoře procesů a cílů, které jsme si sami stanovili, doporučuje autor použít tzv. model „FEELING“.

Pro každý z šesti kroků jsou k dispozici i cvičení, která pomohou vybudovat „mozkové svalstvo“. David Rock doporučuje, abychom si četli jednu kapitolu týdně a pak vše procvičovali ve vlastním tempu. Přirovnává proces postupného „naočkovávání se novým postupem“ ke stravování člověka. „Vývoj nových zvyků je jako stravování“, říká autor „nemůžete se najíst dopředu na celý týden v jednom dni“.

Ve třetí části knihy – „Převod Šesti kroků do praxe“ – nám David Rock ukazuje, kde všude můžeme popsanou metodiku použít. Jsou tu uvedeny nejčastější druhy interakcí mezi lídrem a jeho podřízenými. Například, doporučení, že pozitivní zpětnou vazbu je vhodné použít v případě úspěšného zvládání úkolu a rozvojovou v případě neúspěchu.

V knize jsou i kapitoly o použití metodiky Šesti kroků v týmu a také kapitoly zabývající se jednáním s dětmi. V závěru knihy se s námi David Rock podělil o svoje myšlenky zaměřené na plošnou integraci metodiky do firemní kultury tak, aby se tento nový přístup dostal všude, kde zatím chyběl.

David Rock nechtěl přeplnit knihu vědeckými pasážemi a detaily. Pro ty, kteří se budou chtít dozvědět více o neurovědách, uveřejňuje v knize odkazy na použité zdroje. Snažil se psát čtivě a srozumitelně, což se mu povedlo.

Na závěr – citát:

„Když jsem poprvé představil tyto nápady a myšlenky lídrům, jednou z věcí, které je všechny napadly, bylo, že nechtějí ztrácet čas v „nepotřebných rozhovorech“ se svými týmy. Každopádně moje zkušenost byla taková, že používání Šesti kroků k transformaci výkonnosti povede ve většině případů k tomu, že setkání s podřízenými bude o něco méně, než obvykle. Dále budou kratší, povzbudivější a značně produktivnější.“ – David Rock, Leadership s klidnou myslí, 2006.

[top]