PORADENSTVÍ

Když máte před sebou novou výzvu nebo neobvyklý úkol, je jasné, že je potřeba přistupovat individuálně a sestavit program přesně na míru. V tom je nejúčinnější koučování – poskytne vám podporu přesně v těch záležitostech, kde to potřebujete. Umožní vám uvědomit si svoje zábrany a zapracovat na jejich odstranění. Pod vedením kouče se i nové výzvy stávají uchopitelnými a zvládatelnými.

Prezentování není jenom věc nácviku a trénování, ale vstupují do něj také osobnostní charakteristiky. Ty dokážeme v roli posluchače vypozorovat u prezentujících velmi snadno. Pro někoho prezentace znamená jedinečnou možnost sebeprezentace, jiní prožívají strach a obavy. Někdo při prezentaci zabírá veškerý prostor, jiný raději stojí na místě. Jsou přednášející, kteří gestikulují výrazně, rychle a svérázně, jiní gesta omezují na minimum. Podobně je to s rychlostí řeči, používáním AV pomůcek, očním kontaktem a prací s publikem. Jedná se o individuální charakteristiky, které každý z nás zamíchá do prezentace v takovém poměru, jaký je pro něj přirozený a vlastní jeho osobnosti. Tím vytvoří výstup, školení, prezentaci, která je autentická, působivá a jedinečná.

Individuální konzultace Vám umožní objevit Váš osobnostní potenciál, který proměníte v jedinečný a pro vás přirozený výstup před publikem. Obsahové zaměření bude souviset s Vaší aktuální potřebou něco procvičit, natrénovat, vytvořit, nebo také odstranit bariéru, která Vám brání užít si prezentování naplno.